Product was successfully added to your shopping cart.

Allmänna villkor

Allmänna villkor vid köp av presentkort
Goyada AB, org. nr. 556523-3904, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm,
e-post:
info@anygift.se

 

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller för köp av presentkort som Du, antingen i egenskap av privatperson (dvs. ändamål som faller utanför näringsverksamhet) eller i egenskap av behörigt ombud för företag (dvs. ändamål som faller inom näringsverksamhet), köper via www.anygift.se (”Webbplatsen”) av Goyada AB (”Goyada” eller ”Vi”). Presentkorten som köps går sedan att lösa in för en tjänst eller vara hos den eller de ”Samarbetspartner(s)” som respektive presentkort kan nyttjas hos och då är det den Samarbetspartnerns villkor som gäller för köpet av sådan tjänst eller vara.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan, men det är de allmänna villkoren som gäller vid tiden för ditt köp som gäller för Dig. 

PRESENTKORT

På Webbplatsen presenteras olika Samarbetspartners som Vi erbjuder presentkort hos. Presentkort levereras via post om inte den valda Samarbetspartnern även erbjuder andra leveranssätt för sina presentkort, såsom digital leverans via e-post. Anygift erbjuder även ”Guldpresentkortet” som är ett digitalt presentkort med kod som kan lösas in på Webbplatsen för köp av valfritt presentkort. Alla typer av presentkort benämns gemensamt ”Presentkort”.

Alla priser på Webbplatsen är i svenska kronor, inklusive moms. Giltighetstiden för Presentkortet framgår vid beställning och på Presentkortet. 

BESTÄLLNING

Vid beställning av Presentkort måste Du vara över 18 år och, vid köp åt företag, vara behörig att handla för företagets räkning. Beställning görs på Webbplatsen genom att Du fyller Din varukorg med Presentkort och när Du känner Dig nöjd väljer Du att gå vidare till ”Betala” för att välja leverans- och betalningssätt. När detta är valt går Du vidare för att lägga ordern och Du slussas vidare för betalning. 

Du som köper åt ett företag kan även beställa genom att maila direkt till info@anygift.se Vid beställning via e-post så blir betalningssättet företagsfaktura.

Efter ordern får Du en bekräftelse från oss skickad till angiven e-postadress.

BETALNING

Webbplatsen erbjuder nu Dig som konsument att betala genom Swish! Du kan även betala genom att lösa in ett Guldpresentkort eller genom DIBS kortbetalningslösning. Efter att Du har fyllt Din varukorg och gått vidare för att lägga order väljer Du betalsätt.

Vid köp åt ett företag har Du även möjlighet att betala genom företagsfaktura. 

Goyada garanterar att samtliga betalningsmedel som anges nedan är säkra betalningsmetoder. Goyada använder krypteringstekniken SSL (Secure Socket Layer) för att kryptera personlig information och adresser. Med SSL kan information sändas säkert på Internet och ingen obehörig kan läsa informationen. För information om säker kortbetalning se nedan.

Swish

När Du väljer att betala med Swish, anger Du ditt telefonnummer och Goyada skickar sedan en betalningsbegäran till Din Swish-app, förifylld med Goyadas namn och beloppet som ska betalas. Du öppnar Din Swish-app och kontrollerar att de förifyllda uppgifterna är korrekta. Du godkänner köpet med Mobilt BankID och får direkt en bekräftelse på betalningen. Pengarna dras samtidigt från Ditt anslutna konto.

Betalningsbegäran är tidsbegränsad av säkerhetsskäl och du har 5 minuter på dig att godkänna betalningen.Går tiden ut måste beställningen göras om.

För att skaffa Swish, kontakta Din bank eller läs mer på www.getswish.se.

Kortbetalning

Kortbetalning kan ske med VISA och MasterCard och då Du valt kortbetalning som betalsätt öppnas DIBS betalfönster, varpå Du genomför en enkel och säker betalning. 

Din betalning är säkrad genom att Vi använder DIBS (www.dibs.se) som betalväxel. DIBSs system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan Webbplatsen och din eller ditt företags bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan Du se genom att adressen på DIBS betalfönster börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. Goyada har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina eller ditt företags kortuppgifter.

DIBS stödjer 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer Du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har Du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Du välkommen att kontakta oss på kundtjänst (se nedan).

Läs mer om säkerheten hos DIBS här.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Goyada förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. 

Företagsfaktura

Detta betalningssätt kan endast användas av företag. 

Presentkorten som betalas med företagsfaktura aktiveras ej förens fakturan blivit betald.

Företagsfaktura är betalningssättet då Du beställt via e-post eller då Du valt detta på Webbplatsen. Sådan faktura skickas till angiven e-postadress i form av en e-faktura.

Fakturan förfaller 10 dagar efter fakturadagen. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer en lagstadgad påminnelseavgift samt eventuell inkassoavgift. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta. 

Guldpresentkort

På Webbplatsen kan Du välja att gå direkt till inlösen av ditt Guldpresentkort där Du anger Din kod eller så kan Du välja Presentkort först för att sedan välja att lösa in sådant Presentkort vid betalning.

LEVERANSVILLKOR

Beroende på vilken Samarbetspartner och vilket betalningssätt som Du valt kan olika leveranssätt erbjudas. Presentkort levereras antingen med post eller digitalt via e-post, om detta erbjuds för Presentkortet. Guldpresentkortet levereras digitalt till den e-postadress som Du har angivit..

Leverans med post sker endast inom Sverige och beställning ska göras innan kl. 15:00 måndag – fredag för att kunna levereras inom 3 leveransdagar (3-5 dagar vid beställning av Delikatesslådor). Presentkort som skickas med post skickas inte på lördagar, söndagar och helgdagar. Guldpresentkortet eller andra Presentkort som levereras digitalt via e-post kommer dock att levereras senast dagen efter beställningsdagen.

Presentkort som skickas med post till ett företag kommer aktiveras först när betalning har erhållits. Används betalningsalternativ företagsfaktura laddas Presentkorten först när fakturan har betalts. Digitala Presentkort är dock användbara från emottagandet.

Var uppmärksam när Du beställer Presentkort. Kontrollera adressen en extra gång och se till att det namn eller företag Du uppger även står på mottagarens dörr/brevlåda/postfack.

LEVERANSAVGIFTER OCH ANDRA KOSTNADER

Kostnaderna för respektive leveranssätt utgår enligt följande:

  • Fri frakt vid köp av Presentkort för över 1000 kr.
  • Vid köp för eller under 1000 kr, debiteras Du 29 kr per leveransadress.

Det är ditt ansvar att se till att den adress som Du angivit till oss är korrekt, och att Du, efter det att vi har skickat ordern ser till att leveransen avhämtas/mottas på angivet avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet. Om Du har angivit en felaktig adress förbehåller Vi oss rätten att debitera en ny leveransavgift för det nya utskicket. 

ÅNGERRÄTT

Detta avsnitt om ångerrätt är endast tillämpligt för Dig som är privatperson. 

Konsumentens ångerrätt regleras i Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och innebär generellt att Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från att Du har mottagit ett beställt Presentkort och fått information om Din ångerrätt. Rätten att frånträda avtalet om köp görs genom att lämna ett meddelande om detta inom denna frist samt att snarast skicka tillbaka Presentkortet till Goyada. 

Vid betalning samtycker Du till att ångerrätten upphör att gälla innan ångerfristen gått ut då ett Presentkort löses in hos någon av Våra Samarbetspartners och därmed har utnyttjats.

Meddelandet om att Du vill ångra ditt köp kan skickas per post till nedan adress eller via e-post till info@anygift.se Du kan använda ångerblankett som finns att hämta här

Presentkort som levererats via post ska skickas i retur med namn, Din adress och ordernummer till:

Goyada AB, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm.

Eventuella omkostnader, såsom porto, som tillkommer i samband med en retur av Presentkort står Du för. Vi betalar tillbaka det betalda beloppet så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande om ångrat köp. Vi har dock rätt att vänta med att återbetala tills vi mottagit det återsända Presentkortet eller att Du visat att Du har skickat tillbaka det. 

Vi förbehåller oss rätten att dra av på beloppet som betalas tillbaka för att täcka eventuell värdeminskning som kan ha uppstått om Du hanterat Presentkortet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion. 

REKLAMATION

Reklamation av Presentkort ska skickas med namn och adress samt ditt ordernummer, per post eller e-post till:

Goyada AB, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm, e-post: info@anygift.se

Observera att Vi enbart ansvarar för Våra Presentkort. Vill Du reklamera ett köp av en vara eller tjänst hos någon av Våra Samarbetspartners som Du har betalat med ett Presentkort hos, är det till Samarbetspartnern Du ska vända Dig. När Presentkortet har utnyttjats hos en Samarbetspartner bär Vi inte längre något ansvar för det.

Reklamation för privatperson

Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i ett Presentkort som har skickats till Dig eller en försenad leverans av ovanstående ska Du kontakta Goyada. 

Du kan reklamera ett Presentkort som är försenat eller som visar ett fel som funnits redan vid emottagandet. Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Vid korrekt reklamation ersätts Du för eventuella fraktkostnader. Reklamation ska vara oss tillhanda inom skälig tid, 2 månader från det att Du upptäckt eller borde ha upptäckt felet anses som skälig tid. Det är dock en förutsättning att fel inte har uppstått som följd av felaktig hantering av Presentkortet eller koden. 

Är det fel på Presentkortet har Du rätt till omleverans. Detta betyder att man kan kräva att få ett nytt Presentkort som ersättning för det Presentkortet som var defekt. 

Vid rätt till hävning av köp betalar Vi tillbaka pengarna så snart som möjligt men senast inom 14 dagar. Återbetalningen gäller hela köpesumman inklusive leveransavgifter och eventuella avgifter. 

Reklamation för företag

Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i ett Presentkort som har skickats till Dig eller en försenad leverans av ovanstående ska Du meddela Goyada detta. Du ska lämna meddelande inom 2 dagar från mottagandet av Presentkortet om det är ett fel eller en brist som Du märkt eller borde ha märkt vid leverans och annars inom 1 månad efter att Du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Vid sen leverans ska Du lämna meddelande inom 5 dagar räknat från den 3:e leveransdagen enligt leveransvillkoren ovan.

Är det fel på Presentkortet och detta har meddelats i tid har Du rätt till omleverans. Vid korrekt reklamation ersätts Du för eventuella fraktkostnader.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi förbehåller oss möjligheten att rätta skrivfel på Webbplatsen. 

På Webbplatsen kan Goyada från tid till annan erbjuda eller länka till tjänster eller produkter som tillhandahålls av tredje man (såsom betalningstjänster, försäkringar och sociala nätverk). Goyada tar inget ansvar för dessa tjänster. För sådana tjänster gäller särskilda villkor. Vi uppmanar Dig att läsa sådana villkor noggrant då de utgör ett avtal mellan Dig och tredje man.

Skulle Vi vara förhindrade att leverera ett Presentkort på grund av omständigheter som ligger utanför Vår samt Våra leverantörers kontroll, force majeure, inbegripet men inte uttömmande krig, extrema väderförhållanden, ström- eller nätverksavbrott, arbetsstrejk eller blockad, samt att risken för hindret inte borde ha tagits i beaktande vid tidpunkten för avtalets ingående och inte rimligen borde ha undvikits, ska Vi ha rätt att skjuta upp fullgörelsen under så lång tid som krävs för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som, i förekommande fall, lämnas vid köp av Presentkort på Webbplatsen kommer att lagras och behandlas elektroniskt av Goyada för att tillhandahålla Presentkort samt syftar i övrigt att användas som underlag för statistik, redovisning, marknadsundersökningar, administration eller uppföljning och kontroll av kundservicetjänster, för mer information om användningen av Dina personuppgifter se Vår Integritetspolicy.

Goyada är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med personuppgiftslagen. Om Du har frågor om behandlingen av Dina personuppgifter kan Du kontakta Goyada.

En gång per kalenderår kan Du begära information om vilka personuppgifter som Goyada har registrerat om Dig och hur dessa används. Du kan även när som helst meddela att Du inte vill att Dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål samt begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas.

TVISTER

Tvist ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte är möjlig ska tvisten behandlas i allmän domstol enligt svensk rätt. 

Du kan som privatperson dessutom alltid vända Dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Vid eventuell tvist kommer Vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

KUNDTJÄNST 

Om Du har frågor, är Du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08- 555 17 250 (måndag till fredag 09:00-17:00) eller via e-post till info@anygift.se. Vi har som mål att svara på Din mailfråga som rör köp/beställning inom 24 timmar på vardagar och annars lämna svar eller information inom 48 timmar.